Tag Archives: tragia

zkEYWD5M
06/11/2014

Khi shopping là… đấu trí

Nói thách và trả giá thường là vấn đề chẳng hay ho gì trong chuyện mua bán. Thế nhưng, vấn đề này lại trở thành một đặc trưng thú vị tại Thổ Nhĩ Kỳ.