Tag Archives: singapore

singapore-1212
12/12/2014

Văn hóa, ngôn ngữ và con người Singapore.

Một trong những đặc điểm nổi bật nhất của Singapore là cơ cấu dân số đa dạng gồm nhiều chủng tộc nhờ vào vị trí địa lý thuận lợi và những thành tựu thương mại của đất nước.