Tag Archives: hangghe

FNaa
18/11/2014

Hạng ghế trên American Airlines

Ghế trên American Airlines có thể chuyển đổi sang giường nằm phẳng hoàn toàn và chỗ để tay hạ xuống giúp bạn dễ dàng di chuyển và không gian ngủ rộng rãi hơn.